ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ - วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ - ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายป้ายหมู่บ้าน - ศาลาท ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
07 มี.ค. 2562
332 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
06 มี.ค. 2562
333 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
06 มี.ค. 2562
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
06 มี.ค. 2562
335 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ - วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ - ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายป้ายหมู่บ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
06 มี.ค. 2562
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
06 มี.ค. 2562
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3700
06 มี.ค. 2562
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชนชายเล หมู่ที่ 4 และริมถนนสองข้างถนนสายดอนชะอม - ดอนโตนด ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
06 มี.ค. 2562
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
06 มี.ค. 2562
340 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
05 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85