ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
16 ต.ค. 2561
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
10 ต.ค. 2561
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ่ลื่่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
10 ต.ค. 2561
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ่ลื่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
10 ต.ค. 2561
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรสารประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
10 ต.ค. 2561
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
10 ต.ค. 2561
477 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
08 ต.ค. 2561
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ กพ 7735 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
02 ต.ค. 2561
479 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
01 ต.ค. 2561
480 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราค จ้างก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85