ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
16 ส.ค. 2561
512 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.พร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิด สาย หมู่ที่ 3 สามแยกวัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
15 ส.ค. 2561
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จุดบ้าน นายวิโรจน์ จันทร์มาก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
10 ส.ค. 2561
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรจุดที่ดิน นายถาวร แพเรือง และนายกัณหา ศรีชุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
08 ส.ค. 2561
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
03 ส.ค. 2561
516 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
03 ส.ค. 2561
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภา/กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
02 ส.ค. 2561
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3693
31 ก.ค. 2561
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
31 ก.ค. 2561
520 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จุดบ้าน น.ส.วันทนี สุทธิเนียม) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
31 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85