ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
3851
12 ม.ค. 2554
782 ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3836
04 ม.ค. 2554
783 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและเสริมผิวถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3851
21 ธ.ค. 2553
784 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรืองสอบราคาซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3835
15 ธ.ค. 2553
785 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3912
27 ก.ย. 2553
786 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนและขยายเขตประปา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3904
26 ก.ค. 2553
787 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ริมคูระบายน้ำสายเขาแก้ว - คลองวัว พร้อมปรับปรุงคูระบายน้ำและทางระบายน้ำในเขตหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3941
07 พ.ค. 2553
788 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่เสนอราคาประมลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3885
23 เม.ย. 2553
789 ประกาศผลการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3828
23 เม.ย. 2553
790 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3822
22 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81| |82| |83| |84| |85