ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จุดบ้านนายวิโรจน์ จันทร์มาก) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
31 ก.ค. 2561
522 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรจุดที่ดิน นายถาวร แพเรือง และนายกัณหา ศรีชุม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
31 ก.ค. 2561
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย ขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
26 ก.ค. 2561
524 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนางถนอมศรี – คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
25 ก.ค. 2561
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
24 ก.ค. 2561
526 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อ คสล.และก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ สายที่ดิน นายเรวัติ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
24 ก.ค. 2561
527 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ จุดบ้านนายอุทิศ พัฒน์เลื่อน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
24 ก.ค. 2561
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน 4382 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
23 ก.ค. 2561
529 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
23 ก.ค. 2561
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ตะเคียนทองคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
20 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85