ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3728
18 พ.ค. 2563
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปร ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
15 พ.ค. 2563
133 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเลียบคูน้ำจืด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
08 พ.ค. 2563
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
07 พ.ค. 2563
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
30 เม.ย. 2563
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
30 เม.ย. 2563
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
24 เม.ย. 2563
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
24 เม.ย. 2563
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายบางตาเนื่อม ไปปากคลอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
24 เม.ย. 2563
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 3-6 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85