ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดแต่งต้นไม้และเถาวัลย์แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
20 ส.ค. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
10 ส.ค. 2563
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
07 ส.ค. 2563
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
07 ส.ค. 2563
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
23 ก.ค. 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายแยกคูเมนสหกรณ์-คันคูหลบหลัง พร้อมลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3698
22 ก.ค. 2563
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยุ่อาศัยผู้ประสบภัยเพลิงไหม้และผู้ประสบเหตุวาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
15 ก.ค. 2563
118 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายแยกคูเมนสหกรณ์-คันคูหลบหลัง พร้อมลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
13 ก.ค. 2563
119 โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายคูเมนสหกรณ์-คันคูหลบหลัง พร้อมลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3735
03 ก.ค. 2563
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85