ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ประดับและวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
11 ก.ค. 2562
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักแนวเขต สำหรับการขอใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
27 มิ.ย. 2562
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
27 มิ.ย. 2562
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
21 มิ.ย. 2562
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
20 มิ.ย. 2562
236 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
18 มิ.ย. 2562
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0032 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
18 มิ.ย. 2562
238 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
16 มิ.ย. 2562
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-49-0014 ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
14 มิ.ย. 2562
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85