ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาหวาด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
18 ธ.ค. 2560
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 29 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
12 ธ.ค. 2560
663 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
08 ธ.ค. 2560
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ 5 - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
08 ธ.ค. 2560
665 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองดอนชะอม หมูที่ 2 - สะพานเกตุ หมูที่ 4 ตำบลเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
01 ธ.ค. 2560
666 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ 5 - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
01 ธ.ค. 2560
667 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนเค็จ - ดอนโตนด พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
28 พ.ย. 2560
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา อบต.ตะเคียนทอง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
28 พ.ย. 2560
669 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
24 พ.ย. 2560
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหาางเสือเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
22 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85