ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสาสะพานดอนชะอม (ช่วงหน้าโรงเรียนวันนิกรประสาท) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3691
18 มี.ค. 2562
312 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสาสะพานดอนชะอม (ช่วงหน้าโรงเรียนวันนิกรประสาท) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
18 มี.ค. 2562
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยแม่เจื้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
18 มี.ค. 2562
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอเนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
18 มี.ค. 2562
315 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยแม่เจื้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3695
18 มี.ค. 2562
316 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอเนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
18 มี.ค. 2562
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควาบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
18 มี.ค. 2562
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
15 มี.ค. 2562
319 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120/240 ซม. จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
15 มี.ค. 2562
320 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
14 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85