ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1781
13 ส.ค. 2564
42 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง หลังค ดาวน์โหลดเอกสาร
1787
10 ส.ค. 2564
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1752
05 ส.ค. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1753
03 ส.ค. 2564
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1755
30 ก.ค. 2564
46 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1777
23 ก.ค. 2564
47 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1750
22 ก.ค. 2564
48 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเครษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน ปีการศคึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1757
20 ก.ค. 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1787
19 ก.ค. 2564
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยประมง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1774
15 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85