ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ปรุะกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3777
01 มี.ค. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3624
08 ก.พ. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3619
08 ก.พ. 2564
74 ปรุะกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
27 ม.ค. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายยน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3627
27 ม.ค. 2564
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3618
22 ม.ค. 2564
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน - ยางนอก ขนาด 100020 จุ๊บ ลิ้นยาง ยางรอง ขจงรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3624
22 ม.ค. 2564
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. จำนวน 20 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
08 ม.ค. 2564
79 ปรุะกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3630
07 ม.ค. 2564
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3624
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85