ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยแม่เจื้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3697
18 มี.ค. 2562
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอเนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3699
18 มี.ค. 2562
323 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยแม่เจื้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3708
18 มี.ค. 2562
324 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกาประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอเนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3698
18 มี.ค. 2562
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควาบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
18 มี.ค. 2562
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
15 มี.ค. 2562
327 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120/240 ซม. จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
15 มี.ค. 2562
328 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
14 มี.ค. 2562
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเค็จ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
14 มี.ค. 2562
330 ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเค็จ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85