ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านบนไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
27 ก.พ. 2563
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนระหว่างบ้านนายจิน ทองเมือง ถึงบ้านนายอุทิศ พัฒน์เลื่อน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
26 ก.พ. 2563
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมขยายไหล่ทางซอยแม่เจื้อ-ทุ่งกง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3719
18 ก.พ. 2563
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
18 ก.พ. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไหล่ทางรางวีและวางท่อระบายน้ำ พร้อมรางยู ชุมชนข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3698
17 ก.พ. 2563
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
13 ก.พ. 2563
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
12 ก.พ. 2563
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หลังโรงเรียนวัดนิกรประสาท ดาวน์โหลดเอกสาร
3694
11 ก.พ. 2563
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิดทางน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อดูดน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
3708
07 ก.พ. 2563
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดโคมไฟ แบบหลอดไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนว 16 ชุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
3711
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85