ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 1.2*2.4 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
10 มิ.ย. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
10 มิ.ย. 2562
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
06 มิ.ย. 2562
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
06 มิ.ย. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
06 มิ.ย. 2562
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
06 มิ.ย. 2562
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
06 มิ.ย. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
06 มิ.ย. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
06 มิ.ย. 2562
250 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
04 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85