ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
17 ก.ย. 2562
212 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะพร้อมป้ายแยกประเภท ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (การจัดตั้งธนาคารขยะตำบลตะเคียนทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
13 ก.ย. 2562
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
13 ก.ย. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
12 ก.ย. 2562
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
11 ก.ย. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
09 ก.ย. 2562
217 ประกาศผู้่ชนะการเเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
30 ส.ค. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
30 ส.ค. 2562
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
20 ส.ค. 2562
220 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอนเค็จ-สะพานดอนชะอม (ช่วงหน้าโรงเรียนวัดนิกรประสาท) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
15 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85