ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
23 ม.ค. 2561
642 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
23 ม.ค. 2561
643 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
23 ม.ค. 2561
644 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนน LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 100 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
19 ม.ค. 2561
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟฟ้าถนน แบบ LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 100 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
19 ม.ค. 2561
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
18 ม.ค. 2561
647 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ 5 - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
16 ม.ค. 2561
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มแพ็ค จำนวน 50 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
09 ม.ค. 2561
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
09 ม.ค. 2561
650 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางราตรี - ทางหลวง สาย 401 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85