ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน และเช่ารถโดยสารรถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
01 ก.พ. 2562
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
31 ม.ค. 2562
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
31 ม.ค. 2562
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ T8 LED 18 วัตต์) จำนวน 150 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
30 ม.ค. 2562
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 150 ใบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการให้แก่ผู้บริหารฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
29 ม.ค. 2562
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
23 ม.ค. 2562
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
23 ม.ค. 2562
388 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
23 ม.ค. 2562
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
23 ม.ค. 2562
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
21 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85