ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
19 ก.พ. 2561
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 184 จุด (บริเวณซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
15 ก.พ. 2561
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักร จำนวน 1 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
09 ก.พ. 2561
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
08 ก.พ. 2561
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ศูนย์กีฬาหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
08 ก.พ. 2561
626 ประกาศ เรื่องกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
07 ก.พ. 2561
627 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3646
07 ก.พ. 2561
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
02 ก.พ. 2561
629 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองดอนชะอม หมู่ที่ 2 สะพานเกตุ หมู่ ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3644
02 ก.พ. 2561
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
01 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85