ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอสะพานดอนชะอม ขนาด .85x2.10x1.00 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
09 พ.ย. 2561
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
09 พ.ย. 2561
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
09 พ.ย. 2561
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายยางฉีดน้ำ ขนาด 6 หุน จำนวน 30 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
09 พ.ย. 2561
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4
3662
09 พ.ย. 2561
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 3,5,6
3667
09 พ.ย. 2561
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 2
3671
09 พ.ย. 2561
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
09 พ.ย. 2561
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
09 พ.ย. 2561
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
08 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85