ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอนเค็จ - วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
02 ส.ค. 2562
222 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายซอยแม่เจื้อ - หนองคล้า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
01 ส.ค. 2562
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
31 ก.ค. 2562
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
26 ก.ค. 2562
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอนโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติแล ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
22 ก.ค. 2562
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนน หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
19 ก.ค. 2562
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่ง และจัดสถานที่ โึีครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลตะเคียนทอง ประจำปีง ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
19 ก.ค. 2562
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
19 ก.ค. 2562
229 ประกาศองค์ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธ์พืช (ต้นลำพู และต้นมะพร้าวน้ำหอม) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลตะเคีย ดาวน์โหลดเอกสาร
3752
19 ก.ค. 2562
230 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดอนเค็๋จ - วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ - ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายป้ายหมู่บ้าน - ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
15 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85