ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการงานวันเด็ก 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
10 ม.ค. 2562
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรม โครงการงานวันเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
10 ม.ค. 2562
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
09 ม.ค. 2562
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3694
09 ม.ค. 2562
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3696
09 ม.ค. 2562
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
09 ม.ค. 2562
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
09 ม.ค. 2562
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถา่ยภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
04 ม.ค. 2562
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
04 ม.ค. 2562
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85