ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
22 มี.ค. 2561
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บน 4382 จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
21 มี.ค. 2561
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
21 มี.ค. 2561
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
21 มี.ค. 2561
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายบ้านนายสุนนท์ - ห้องเช่า ป.พิทักษ์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
14 มี.ค. 2561
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.สายบ่อหินบ่อดิน (จุดสามแยกบ้านนายธีรศักดิ์ หมู่ที่ 7 - บ้านนายหัสจำนง หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
14 มี.ค. 2561
607 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.สายบ่อหินบ่อดินสอ (จุดสามแยกบ้านนายธีรศักดิ์ หมู่ที่ 7 - บ้านนายหัสจำนง หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
13 มี.ค. 2561
608 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายบ้านนายสุนนท์ - ห้องเช่า ป.พิทักษ์หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
13 มี.ค. 2561
609 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ชนิดไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
12 มี.ค. 2561
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85