ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
01 ก.ค. 2563
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลังงานแผนที่ภาษี จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3711
24 มิ.ย. 2563
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม (ป้ายหลุดจราจร) จำนวน 4 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
09 มิ.ย. 2563
124 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
09 มิ.ย. 2563
125 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายบางตามเนื่อมไปปากคลอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3695
09 มิ.ย. 2563
126 ประกาศ กำหนดตรวจรับจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3693
04 มิ.ย. 2563
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
02 มิ.ย. 2563
128 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเค็จ-วันแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
29 พ.ค. 2563
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเืพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (บ่อบาดาลใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
25 พ.ค. 2563
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา ซื้อรองเท้านิรภัย จำนวน 3 คู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
21 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85