ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตรของ อบต.ตะเคียนทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
28 ต.ค. 2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3632
28 ต.ค. 2563
93 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.ตะเคียนทอง (www.takeantong.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3638
27 ต.ค. 2563
94 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติากรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3634
22 ต.ค. 2563
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
3613
22 ต.ค. 2563
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
30 ก.ย. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างจัดเก็บ ขนย้าย ขยะมุลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3637
24 ก.ย. 2563
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทียบเรือ-ปากคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
14 ก.ย. 2563
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ระบบ ซีซีทีวี CCTV) จำนวน 1 ชุด พร้อมระบบควบคุมและติดตั้งบริเวณภายในและภายนอกที่ทำการองค์การบริหารส่วตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
10 ก.ย. 2563
100 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจัางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 3 - 6 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
09 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85