ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าเทียบเรือ - ปากคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
29 ม.ค. 2563
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3709
27 ม.ค. 2563
183 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3742
17 ม.ค. 2563
184 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไหล่ทางรางวีและวางท่อระบายน้ำพร้อมรางยูชุมชนข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
16 ม.ค. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
16 ม.ค. 2563
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
14 ม.ค. 2563
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
14 ม.ค. 2563
188 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
09 ม.ค. 2563
189 ประกาศรู้ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
03 ม.ค. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3713
27 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85