ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
28 ธ.ค. 2561
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดแต่ง กิ่งไม้เถาวัลย์และรักษาแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
28 ธ.ค. 2561
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
27 ธ.ค. 2561
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
27 ธ.ค. 2561
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
27 ธ.ค. 2561
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
25 ธ.ค. 2561
417 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร(จุดบ้านนายวิโรจน์ จันทร์มาก) หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
24 ธ.ค. 2561
418 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรจุดที่ดิน นายถาวร แพเรือง และนายกัณหา ศรีชุม หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
24 ธ.ค. 2561
419 ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จุดบ้าน น.ส.วันทนี สุทธิเนียม) หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
24 ธ.ค. 2561
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85