ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ปรุะกาศร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3629
30 ธ.ค. 2563
82 ปรุะกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3636
24 ธ.ค. 2563
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 สฏ ดาวน์โหลดเอกสาร
3637
21 ธ.ค. 2563
84 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
16 ธ.ค. 2563
85 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 300 ถุง สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3639
04 ธ.ค. 2563
86 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 600 ถุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3650
03 ธ.ค. 2563
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชแต่งสโลป-ขีดขวางทางระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ภายใต้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบป ดาวน์โหลดเอกสาร
3631
03 ธ.ค. 2563
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3634
30 พ.ย. 2563
89 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3627
30 พ.ย. 2563
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรือ่ง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3703
23 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85