ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร รุ่น KX-MB2025CX ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
31 ต.ค. 2561
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
30 ต.ค. 2561
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.ตะเคียนทอง จำประปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค 61 - 30 ก.ย 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
25 ต.ค. 2561
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มข้อบัญญัติ จำนวน 50 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
25 ต.ค. 2561
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
25 ต.ค. 2561
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
16 ต.ค. 2561
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
16 ต.ค. 2561
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 3,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
16 ต.ค. 2561
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
16 ต.ค. 2561
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85