ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 1 2 และ 7 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3696
27 พ.ย. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
3706
20 พ.ย. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพิ่มเติมระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3698
20 พ.ย. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำคูไส้ไก่ ไปถึงจุดคุเมนสายกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3718
14 พ.ย. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3713
14 พ.ย. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำคูน้ำจืดเลียบถนนสายบ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
11 พ.ย. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการตกแต่ง จัดสถานที่ (ในโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลตะเคียนทอง งานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
08 พ.ย. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน (อาทิเช่า ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พร้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
08 พ.ย. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำาลายขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 พย 62 - 30 กย 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
01 พ.ย. 2562
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85