ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
17 เม.ย. 2562
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
17 เม.ย. 2562
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
17 เม.ย. 2562
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3691
17 เม.ย. 2562
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
17 เม.ย. 2562
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3693
17 เม.ย. 2562
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3693
17 เม.ย. 2562
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
17 เม.ย. 2562
289 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมเสาไฟแสงสว่างรอบสนามกีฬาตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
11 เม.ย. 2562
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420/44/0004 จำนวน 1 เครื่่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85