ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสามุมธงสนามฟุตบอล ปลอกแขนกัปตันทีม ตาข่ายฟุตบอล ลูกฟุตบอล ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
03 ก.ย. 2563
102 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พร้อมเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตของตำบลตะเคียนทอง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตะเคียนทองคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
03 ก.ย. 2563
103 จัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน 228 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตของตำบลตะเคียนทอง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตะเคียนทองคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3651
03 ก.ย. 2563
104 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทียบเรือ-ปากคลองเฉงอะ หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
02 ก.ย. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 256 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
31 ส.ค. 2563
106 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3645
31 ส.ค. 2563
107 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทียบเรือ ปากคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
28 ส.ค. 2563
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านบนไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
27 ส.ค. 2563
109 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทียบเรือ-ปากคลองเฉงอะ หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
26 ส.ค. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแปลงที่่ดินในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
25 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85