ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ-ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายป้ายหมู่บ้าน-ศาลาที่ประชุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
22 ส.ค. 2561
502 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. พร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิด สายหมู่ที่ 3 - สามแยกวัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
22 ส.ค. 2561
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ จุดบ้านนายอุทิศ พัฒน์เลื่อน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
22 ส.ค. 2561
504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. จุดบ้านนายสง่า หมู่ที่7 - บ้านนายประนุท หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
20 ส.ค. 2561
505 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. พร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิด สายหมู่ที่ 3 - สามแยกวัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
20 ส.ค. 2561
506 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ-ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายป้ายหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
20 ส.ค. 2561
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
20 ส.ค. 2561
508 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายภานุพงค์ – คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
20 ส.ค. 2561
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
17 ส.ค. 2561
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (จุดบ้าน น.ส.วันทนี สุทธิเนียม) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
16 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85