ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย เอกสาร (สป.) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
30 ธ.ค. 2564
12 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ธ.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียทอง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ธ.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ธ.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้ายไวนิล จำนนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1749
08 พ.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1755
08 พ.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน หมู่ที่ 3,4,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1751
02 พ.ย. 2564
18 ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1742
25 ต.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพับสี่สี 2 หน้า ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง (ตามครัวเรือน) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1751
25 ต.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1768
12 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85