ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม คสล.สายบนไร่ ม.1 สายดอนกลาง ม.2 สายบ่อหิน-บ่นดินสอ ม.5,7 สายวัดแสงประดิษฐ์ ม.6 และถนนสายสะพานเกตุ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
11 เม.ย. 2561
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนเค็จ - บ้านเฉงอะ(ดอนโตนด - ตลาดเฉงอะ) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
11 เม.ย. 2561
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3646
11 เม.ย. 2561
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
10 เม.ย. 2561
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาร่างกายและอารมณ์ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3650
10 เม.ย. 2561
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อ คสล.สายคลองดอนชะอม-ถนนสายเมรุวัดนิกรประสาท หมู่ที่ 2 อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
05 เม.ย. 2561
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
04 เม.ย. 2561
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการขนย้าย จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่่งปฏิกูลในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3642
30 มี.ค. 2561
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
30 มี.ค. 2561
600 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเลียบริมถนน 2 ข้างสายดอนเค็จ - ดอนชะอม - ดอนโตนด หมู่ที่ 2,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
27 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85