ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
13 พ.ค. 2562
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มถวายพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3723
07 พ.ค. 2562
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
3695
03 พ.ค. 2562
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
03 พ.ค. 2562
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
03 พ.ค. 2562
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
03 พ.ค. 2562
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3696
03 พ.ค. 2562
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
03 พ.ค. 2562
269 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1*4.1 ซม.จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
03 พ.ค. 2562
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85