ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 สอบราคาซื้อประเภทจ่ายขาดเงินสะสม (ลูกพันธุ์ปลากะพงและอุปกรณ์เพาะเลี้ยง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3798
31 ส.ค. 2550
842 สอบราคาจ้างประเภทถนน ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3755
01 ส.ค. 2550
843 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3764
03 ก.ค. 2550
844 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3758
03 ก.ค. 2550
845 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเขื่อน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3759
13 มิ.ย. 2550
846 สอบราคาซื้อประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
3761
17 พ.ค. 2550
847 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.เพื่อเป็นศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3782
23 เม.ย. 2550
848 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3778
20 เม.ย. 2550
849 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3763
04 ม.ค. 2550
850 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร คสล.เพื่อเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและที่ทำการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3778
04 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85