ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
28 เม.ย. 2560
752 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
31 มี.ค. 2560
753 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3702
30 มี.ค. 2560
754 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
30 มี.ค. 2560
755 ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่่อนป้องกันตลิ่่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3713
13 มี.ค. 2560
756 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย กำลัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
01 มี.ค. 2560
757 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมพาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 28 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
28 ก.พ. 2560
758 ประกาศ เรื่องการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
01 ก.พ. 2560
759 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
31 ม.ค. 2560
760 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
17 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85