ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์และกำหนดปริมาณน้ำเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักรยา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ต.ค. 2564
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน หมู่ที่ 3,4,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1756
29 ก.ย. 2564
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน หมู่ที่ 3,4,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1743
29 ก.ย. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตร องค์การบริหาราส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1751
29 ก.ย. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว - ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1743
29 ก.ย. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1741
29 ก.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1752
28 ก.ย. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1737
27 ก.ย. 2564
29 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็ปไซต์ อบต.ตะเคียนทอง (www.takeantong.go.th) ดาวน์โหลดเอกสาร
1749
21 ก.ย. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1744
21 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85