ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไหล่ทางรางวีและวางท่อระบายน้ำพร้อมรางยูชุมชนข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
05 ก.พ. 2563
172 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อพร้อมขยายไหล่ทางซอยแม่เจื้อ-ทุ่งกง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
05 ก.พ. 2563
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
05 ก.พ. 2563
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
03 ก.พ. 2563
175 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
31 ม.ค. 2563
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
31 ม.ค. 2563
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3699
31 ม.ค. 2563
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3704
31 ม.ค. 2563
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
31 ม.ค. 2563
180 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อพร้อมขยายไหล่ทางซอยแม่เจื้อ-ทุ่งกง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3714
29 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85