ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-6364 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
30 ส.ค. 2561
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างราวกันตก ถนนสายดอนลาง หมู่ที่ 2 - สามแยกบ้านนายคติพจน์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
30 ส.ค. 2561
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย ขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2561
3677
30 ส.ค. 2561
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
29 ส.ค. 2561
495 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
29 ส.ค. 2561
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
28 ส.ค. 2561
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนางถนอมศรี-คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
24 ส.ค. 2561
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายภานุพงค์-คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
24 ส.ค. 2561
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อ คสล.และก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ สายที่ดินนายเรวัติ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
23 ส.ค. 2561
500 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. จุดบ้านนายสง่า หมู่ที่ 7 - บ้านนายประนุท หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
22 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85