ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
30 เม.ย. 2561
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
26 เม.ย. 2561
583 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.สายบ่อหินบ่อดินสอ (จุดสามแยกบ้านนายธีรศักดิ์ หมู่ที่ 7 - บ้านนายหัสจำนง หมูที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
26 เม.ย. 2561
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
22 เม.ย. 2561
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
22 เม.ย. 2561
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
19 เม.ย. 2561
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น่ ประเพณี จบปี-จบเดือน(สวดดอน) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
19 เม.ย. 2561
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
19 เม.ย. 2561
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น่ ประเพณี จบปี-จบเดือน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
11 เม.ย. 2561
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบนไร่ หมู่ที่ 1 สายดอนกลาง หมู่ที่ 2 สายบ่อหิน-บ่อดินสอ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7 สายวัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 และถนนสายสพานเกตุ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3651
11 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85