ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง บุกเบิก และปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3721
15 ธ.ค. 2551
812 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3743
11 ธ.ค. 2551
813 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินริมคูน้ำสายอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว – อ่างเก็บน้ำคลองวัว หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3800
02 ธ.ค. 2551
814 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาท่าเทียบเรือริมคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3756
02 ธ.ค. 2551
815 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
3727
14 ต.ค. 2551
816 เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2552 การซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
3749
14 ต.ค. 2551
817 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3735
11 ก.ค. 2551
818 สอบราคาจ้างประเภทอาคาร โครงการต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์ (คสล.) บ้านง่ามยวน ดาวน์โหลดเอกสาร
3758
30 มิ.ย. 2551
819 สอบราคาจ้างประเภทขุดลอก โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและทางระบายน้ำในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3768
30 มิ.ย. 2551
820 สอบราคาจ้างประเภทอาคาร ต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์ (คสล.) บ้านง่ามยวน ดาวน์โหลดเอกสาร
3747
04 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85