ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
31 ต.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
18 ต.ค. 2562
203 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
18 ต.ค. 2562
204 ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
08 ต.ค. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
30 ก.ย. 2562
206 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
30 ก.ย. 2562
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
27 ก.ย. 2562
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.ตะเคียนทอง (www.takeantong.go.th) ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
26 ก.ย. 2562
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
26 ก.ย. 2562
210 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
26 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85