ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสีขาว-สีเหลือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
09 เม.ย. 2562
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนนสายบ้านดอนชะอม-บ้านดอนโตนด หมู่ที่ 2-4 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
09 เม.ย. 2562
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
09 เม.ย. 2562
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
09 เม.ย. 2562
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
09 เม.ย. 2562
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
09 เม.ย. 2562
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
09 เม.ย. 2562
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาของตำบลตะเคียนทอง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน บ้านเฉงอะคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
05 เม.ย. 2562
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาของตำบลตะเคียนทอง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน บ้านเฉงอะคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
05 เม.ย. 2562
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดสถานที่ เป็นค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ในโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน บ้านเฉงอะคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85