ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
04 มี.ค. 2562
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
04 มี.ค. 2562
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3701
28 ก.พ. 2562
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
28 ก.พ. 2562
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง / ซ่อมเสาไฟแสงสว่างรอบสนามกีฬาตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3668
27 ก.พ. 2562
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 บอร์ด ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
26 ก.พ. 2562
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
25 ก.พ. 2562
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
22 ก.พ. 2562
359 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ-ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายป้ายหมู่บ้าน-ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
22 ก.พ. 2562
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขนย้าย ขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
21 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85