ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่่อ คสล.พร้อมก่อสร้างประตูเปิด-ปิดสายหมู่ที่ 3 - สามแยกวัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
14 ธ.ค. 2561
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
12 ธ.ค. 2561
423 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อส้างระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
11 ธ.ค. 2561
424 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนางถนอมศรี - คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
06 ธ.ค. 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ้งไม้เถาวัลย์และรักษาแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายต่าง ๆ ภายในเขตอบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
06 ธ.ค. 2561
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
04 ธ.ค. 2561
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
04 ธ.ค. 2561
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
04 ธ.ค. 2561
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
04 ธ.ค. 2561
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรฒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู้ ฯ (ฺBig Cleaning Day) ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85