ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศ การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
31 ก.ค. 2560
732 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
31 ก.ค. 2560
733 ประกาศ เรื่องการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3641
31 ก.ค. 2560
734 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
30 มิ.ย. 2560
735 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเค็จ หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
3729
27 มิ.ย. 2560
736 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะเคียนทองที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
27 มิ.ย. 2560
737 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
19 มิ.ย. 2560
738 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3640
19 มิ.ย. 2560
739 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกะแดะแจะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
3704
16 มิ.ย. 2560
740 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
02 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85