ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางราตรี - ทางหลวง 401 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3644
08 ม.ค. 2561
652 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3645
01 ม.ค. 2561
653 ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาอ่วม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
27 ธ.ค. 2560
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
27 ธ.ค. 2560
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 19 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3665
27 ธ.ค. 2560
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
27 ธ.ค. 2560
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
27 ธ.ค. 2560
658 ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถสล.สายหน้่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
22 ธ.ค. 2560
659 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล. สายคูเมนสายกลาง - บ่อหินบ่อดินสอ - ฝายกักเก็บน้ำทุ่งขิง หมู่ที่ 2,3,5,6 ตำบลตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
21 ธ.ค. 2560
660 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.สายฝายคลองดอนชะอม - บ่อนไก่ - บ่อหินบ่อดินสอ - ฝายกักเก็บน้ำทุ่งขิง หมู่ที่ 2,3,5,6 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
21 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85