ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
02 พ.ย. 2560
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
02 พ.ย. 2560
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
31 ต.ค. 2560
694 ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
24 ต.ค. 2560
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
19 ต.ค. 2560
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์โค้งขนาดใหญ่
3661
19 ต.ค. 2560
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
17 ต.ค. 2560
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3646
12 ต.ค. 2560
699 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3640
06 ต.ค. 2560
700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3636
06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85